669 612 912 / 636 975 230 info@teixintconnexions.cat

Xarxa

Treballem en xarxa amb les entitats, les escoles i els agents socials del territori, per generar sinergies i promoure projectes compartits.

Escola i entorn

Defensem que l’educació no només té lloc a l’aula. Apostem per una educació global a temps complet, que connecti l’escola amb el lleure educatiu i el teixit associatiu del territori.

Espai públic

Reivindiquem l’espai públic com a dret col·lectiu, un espai de relació, convivència i aprenentatge per a tots els veïns i veïnes.

Som una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre, que treballem per generar espais de relació i de trobada entre els teixits associatiu i educatiu i els agents socials de Gràcia. Teixint Connexions ens remuntem als plans educatius d’entorn d’inici d’aquest segle, i ara ens reinventem amb voluntat de donar resposta a les necessitats dels models socials, pedagògics i educatius actuals, que aposten per un aprenentatge vivencial i comunitari que connecti l’escola amb l’entorn.
Ideem, planifiquem, gestionem i desenvolupem projectes i serveis escolars i socioeducatius; i també projectes culturals i comunitaris per a escoles i entitats. Des de la cooperativa, oferim també, a entitats, serveis de suport en els àmbits de gestió, comunicació i recerca i justificació de finançament.
 • Perquè som territori i apostem pel territori i el treball en xarxa.
 • Perquè generem projectes basats en l’economia social i solidària al servei de les persones, per transformar el nostre entorn.
 • Perquè fomentem els valors cooperatius i del bé comú.
 • Perquè fem de l’educació i la cultura els eixos transversals de la nostra activitat.

ELS NOSTRES SERVEIS

Serveis escolars i socioeducatius
 • Gestió d’activitats de lleure: casals d’estiu, campus esportius, colònies temàtiques.
 • Gestió d’extraescolars: oferim extraescolars artístics, esportius, lúdics i culturals.
 • Temps de migdia: Gestió de cuina, càtering i/o monitoratge; ens adaptem al projecte educatiu de centre de cada escola.
 • Tallers tant per a escoles com per a activitats al carrer.
 • Serveis de monitoratge: serveis d’acollida, estudi assistit, sortides/colònies…
 • Colònies escolars: gestió integral de les colònies escolars.
 • Recursos pedagògics
Projectes culturals i comunitaris
 • Dinamització comunitària i d’eixos comercials
 • Organització d’esdeveniments i actes al carrer
 • Projectes d’inclusió per apropar la cultura a tots els col·lectius
 • Projectes escola-entorn: activitats intergeneracionals, projectes de participació infantil i juvenil vinculats al territori, projectes de relació de l’escola amb entitats del seu entorn.
 • Desenvolupament de projectes d’aprenentatge i servei
Serveis de suport a entitats
 • Gestió comptable i administrativa
 • Recerca de finançament i gestió de subvencions
 • Suport en la planificació i desenvolupament de projectes socials
 • Organització d’esdeveniments: logística, permisos, sonorització i il·luminació, grups d’animació.
 • Serveis de comunicació: estratègia comunicativa, campanyes de comunicació, elaboració d’identitat corporativa i materials gràfics, disseny i elaboració de pàgines web, gestió de xarxes socials.

COM TREBALLEM?

ACTUALITAT

CONTACTA AMB NOSALTRES

11 + 11 =